W związku ze zbliżającymi się w 2018 roku obchodami 100-lecia lotnictwa polskiego Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej, Fundacja „Smyki na Start” oraz Aeroklub Warszawski, zaproponowały i podjęły się koordynacji imprezy sportowo-edukacyjnej pod nazwą 100 zawodów „Smyki na Start” z okazji 100-lecia lotnictwa polskiego.
Wspólna inicjatywa zakłada zorganizowanie równocześnie w wielu szkołach w całej Polsce indywidualnych zawodów modeli latających szybowca klasy światowej PW-5 Smyk, połączonych w jedno wspólne, ogólnopolskie wydarzenie. Zawody będą rozgrywane w formule i pod hasłem Mini Olimpiady Szybowcowej „Smyki na Start”. Proponowany termin przeprowadzenia lokalnych zawodów to 8 lub 9 czerwca 2018 r., do wyboru dla organizatorów w poszczególnych szkołach lub instytucjach. Jako podsumowanie imprezy, wyniki indywidualne oraz drużynowe (jednostek edukacyjnych) lokalnych zawodów zostaną udostępnione wszystkim uczestnikom z całego kraju.
 
Organizacja ogólnopolskiej Mini Olimpiady Szybowcowej odbywać się będzie we współpracy z Komitetem Obchodów Stulecia Lotnictwa Polskiego. Podsumowanie odbędzie się w sobotę 9’go czerwca na błoniach stadionu „PGE Narodowy” podczas 22. Pikniku Naukowego.
Więcej informacji o zawodach modeli można uzyskać na stronach Fundacji: www.smykinastart.pl
 
Naszą propozycję kierujemy do szkół oraz instytucji, które w swojej działalności kultywują tradycje lotnicze, były wcześniej zaangażowane w organizację zawodów „Smyki na Start” oraz wszystkich chętnych.
W celu sprawnego przeprowadzenia imprezy organizatorzy dostarczą kompletny pakiet wyposażenia i materiałów do organizacji zawodów – paczka z modelami (po 1 szt. dla każdego uczestnika zawodów), dyplomami i nagrodami, filmy instruktażowe oraz oprogramo­wanie do gromadzenia i obliczenia wyników (szczegółowy wykaz w załączeniu). Koszt pakietu startowego z zawartością 40 modeli szybowca wynosi 1000 zł (netto) lub 1500 zł (netto) dla 60 modeli.
Ze strony organizatorów obsługę księgową imprezy zapewnia Aeroklub Warszawski. Po zgłoszeniu i potwierdzeniu Państwa udziału przekażemy informacje o wydzielonym numerze rachunku bankowego i procedurze wystawiania stosownych dokumentów księgowych – faktury proforma, faktury końcowe.

 

Szkoły oraz instytucje zainteresowane wzięciem udziału w tej innowacyjnej imprezie sportowo-edukacyjnej prosimy o potwierdzenie swojego udziału w terminie do 28 lutego 2018 r. Termin wpłat na pokrycie kosztów wyposażenia pojedynczych zawodów na podstawie faktury proforma – 23 marca 2018r .
 
W celu sprawnej komunikacji prosimy o wskazanie – wraz ze zgłoszeniem – osoby do kontaktu, która jednocześnie będzie koordynatorem lokalnej imprezy.
 
Ze strony Wydziału MEiL PW osobą do kontaktu jest P. mgr inż. Krzysztof Drabarek (tel. 22 234 54 58, kom. 602 667 401, e-mail: k.drabarek@meil.pw.edu.pl)
Ze strony Fundacji „Smyki na Start” osobą do kontaktu jest p. Robert Naumiuk (kom. 603 608 945, e-mail: ron4u@wp.pl).
 
Zapraszamy.