Marzenie.

Naszym marzeniem i celem jest tworzenie, każdemu od najmłodszych lat,  warunków do odkrywania talentów i nabywania umiejętności potrzebnych do realizacji życiowych pasji.

Do realizacji naszych działań potrzebujemy wyposażenia, głównie do obsługi imprez „w terenie” – aktualnie poszukujemy:

– laptopa – sprawnego, z systemem Windows (dowolnym),

– materiałów i wyposażenia biurowego (papier, koszulki na dokumenty, itd.).

Darczyńców (osoby lub firmy) którzy mogą i chcą nas wesprzeć prosimy o kontakt.

Misja.

Misją Fundacji „Smyki na Start” jest szeroko rozumiana edukacja społeczna. Jest ona naszą inspiracją do tworzenia programów ułatwiających i usprawniających proces edukacji na wszystkich etapach życia. W naszej działalności posługujemy się kluczowymi hasłami: nauka przez zabawę, kształtowanie postaw współpracy, wyzwalanie kreatywności, integracja międzypokoleniowa.

Cele i obszary działalności.

Obecnie skupiamy sie na edukacji technicznej a w swojej działalności identyfikujemy trzy filary:

1) Organizację zawodów modeli szybowców monotypu PW-5 „Smyk” (w tym wspieranie innych osób oraz instytucji).
Dlaczego? (nasza motywacja) Budowanie nowych zainteresowań i aktywności dzieci, młodzieży oraz ich rodzin.

2) Projekty edukacyjne wspomagające budowę modeli oraz wytwarzanie i eksploatację pomocy naukowych i dydaktycznych.
Dlaczego? Pozyskiwanie i rozwijanie umiejętności technicznych i wiedzy technicznej.

3) Budowa symulatora szybowca PW-5 – „Smykulator”.
Dlaczego? Tworzenie unikatowych projektów technicznych.

Zarząd Fundacji:

Eliza Domagała – prezes, e-mail: eliza.domagala@smykinastart.pl, tel: 600 776 814

Piotr Seroczyński – wiceprezes

Rada Fundacji:

Krzysztof Drabarek – przewodniczący,

Piotr Kossakowski,

Rafał Michałek

Robert Naumiuk

Rafał Szewczyk.

 

Dane rejestrowe

KRS: 0000451677
NIP: 5322045330

Konta bankowe

Fundacja „Smyki na Start”, rach nr: 59 2030 0045 1110 0000 0261 8140

Projekt „Modelarnia Gocław”, rach nr: 32 1750 0012 0000 0000 3240 3735

wpłaty tytułem „Darowizna na cele statutowe Fundacji”