Wychylenie odpowiedniej powierzchni sterowej powoduje odchylenie toru lotu szybowca.

Pomarańczowa strzałka na poniższych rysunkach ilustruje kierunek wychylenia sterów i towarzyszący mu kierunek odchylenia lotu szybowca.

Rysunki: Witold Jaworski (www.samoloty3d.pl)