Mały PW-5 „Smyk” z pianki depron

Instrukcja montażu modelu szybowca PW-5 „Smyk” z pianki depron – duży o rozpiętości 27 cm.

Duży PW-5 „Smyk” z pianki depron

Instrukcja montażu modelu szybowca PW-5 „Smyk” z pianki depron – duży o rozpiętości 56 cm.

Latający model szybowca z kartki A4

Zapraszamy do zbudowania kartonowego latającego modelu szybowca PW-5 „Smyk”.
Plik z wydrukiem – do pobrania.
Załączony plik należy wydrukować na kartonie o gramaturze 150-200gr.
Poniżej przedstawiamy fotograficzną instrukcję montażu modelu.

Instrukcja montażu modelu kartonowego (1:33)

Dzięki uprzejmości wydawcy, do grudniowego numeru „Przeglądu Lotniczego” (PLAR 12/2013) został dołączony kartonowy model szybowca PW-5 „Smyk”. Poniżej przedstawiamy szczegółową instrukcję montażu modelu.

Zasady sterowania szybowcem

Wychylenie odpowiedniej powierzchni sterowej powoduje odchylenie toru lotu szybowca.

Pomarańczowa strzałka na poniższych rysunkach ilustruje kierunek wychylenia sterów i towarzyszący mu kierunek odchylenia lotu szybowca.